اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

 

جهت نگارش پایان نامه و دفاع نهایی پایان نامه به دستورالعمل های نگارش و دفاع از پایان نامه  در سایت تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.

 

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

هر دانشجو موظف است از تاریخ دفاع پروپوزال به صورت منظم هر 3 ماه یکبار گزارش پیشرفت پایان نامه خود را در قالب فرم تدوینی دانشکده پرستاری و مامایی و با امضای استاد محترم راهنما تحویل کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده نماید.

اطلاعیه

اطلاعیه

 

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

به اطلاع می رساند با توجه به اهمیت انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و جلوگیری از پروژه های تحقیقاتی تکراری، کلیه دانشجویان در مرحله تصویب پروپوزال گواهی پیشینه تحقیق را از پایگاه اطلاعاتی ایرانداک از طریق مراجعه به لینک زیر:   /https://pishine.irandoc.ac.ir    دریافت و آن را پیوست پروپوزال نمایند. بدیهی است که ارائه گواهی پیشینه تحقیق جهت تصویب پروپوزال الزامی خواهد بود.

 

 

 راهنمای تصویری اخذ استعلام تکراری نبودن عنوان پایان نامه

 

راهنماي عمومي اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشکي 

دارای آزمودنی انسانی  در جمهوري اسلامي ايران

 

اطلاعیه (نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران)

جستجو