عناوین پایان نامه های دفاع شده

 (( پایان نامه های دفاع شده دانشجویان کارشناسی ارشد / دانشکده پرستاری و مامایی ))

ردیف

نام دانشجو

گرایش

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

استاد مشاور آماری

داوران پایان نامه

 تاریخ دفاع نهایی

1

معصومه بستامی

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه پیشگیرانه برشدت ترس از زمین خوردن، دفعات زمین خوردن و کیفیت زندگی سالمندان  ساکن در خانه سالمندان شهر خرم آباد

 

 

آقای دکتر آزادی

 

خانم مالک

-

دکتر مظفری

دکتر شوهانی

21/6/96

 

 

2

هما جمال الدین 

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بربار مراقبتی غیر رسمی سالمندان مبتلا به دیابت تیپ 2 شهر ایلام

 

 

دکتر اطاقی

 

 

دکترآزادی

دکتر سایه میری

دکتر مظفری – دکتر تقی نژاد

23/12/96

3

منور حسن وند عموزاده

سالمندی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر رفتارهای خود مراقبتی بیماران کاندید آنژیوگرافی غروق کرونر

 

دکتر شوهانی

 

 

دکتر مظفری

دکتر سایه میری

دکتر آزادی – دکتر تقی نژاد

27/10/96

4

اعظم نیکان

داخلی جراحی

مقایسه برنامه ترخیص و پیگیری تلفنی بر خود کارآمدی مراقبین بیماران دچار سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهر ایلام و دزفول در سال 95 

دکتر تقی نژاد

دکتر اطاقی

-

دکتر مظفری – دکتر شوهانی

 

4/11/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

حسن پورعبداله

داخلی جراحی

مقایسه اثر بخشی قلم های انسولین بر ماندگاری و روش روتین بر ماندگاری درمان و هیپوگلیسمی در شهر ایلام

 دکتر اعظمی

 دکتر مظفری

-

دکتر تقی نژاد – دکتر اطاقی

11/11/96

 

6

 

 

بهاره نظر پور

 

داخلی جراحی

 

تاثیربرنامه مراقبتی بر اساس  مدل سازگاری روی درسلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی  شهر ایلام

 

دکتر اطاقی

 

دکتر تقی نژاد

 

دکتر خورشیدی

دکتر شوهانی

دکتر اعظمی

12/4/97

7

 

میلاد عزیزی

 

 

 

 سالمندی

 

 

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی  بر عزت نفس و کنترل بی اختیاری  ادرار درمردان  سالمندشهرهای ایلام و سنندج در سال 95 

 

 دکتر آزادی

 

دکتر اطاقی

 

دکتر سایه میری

 

دکتر تقی نژاد- دکتر مظفری

 

27/12/96

8

 

حدیث سلطانی

 

 سالمندی

 

تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان

 

 دکتر مظفری

 

دکتر آزادی

 

-

 

 دکتر اطاقی – دکتر اعظمی

 

27/12/96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ساسان ناوخاصی

داخلی جراحی

مقایسه ی میزان بروز عفونت های ادراری در سونداژ مثانه به دو روش استاندار و روتین در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه در سال 1395

دکتر تقی نژاد

دکتر آزادی

دکتر خورشیدی

دکتر شوهانی دکتر مظفری

4/11/96

10

 

مدینه نادری

 

 

 

داخلی جراحی

 

بررسی تاثیر اجرای بسته آموزشی بر کبفیت زندگی بیماران انسدادی مزمن ریوی مراجعه کننده به بیمارستان های

 

دکتر مظفری

 

دکتر اعظمی

 

-

 

دکتر تقی نژاد- دکتر آزادی

 

 11/11/96

11

حسین فتحی زاده

 

 

 

داخلی جراحی

کارآزمایی بالینی تاثیر طب سوزنی نقطه p6 بر تهوع و استفراغ در بیماران تحت عمل جراحی آپاندکتومی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام در سال 1396

 

 دکتر شوهانی

 

 دکتر خلیقی

 

دکتر سایه میری

 

دکتر تقی نژاد- دکتر مظفری

 

          

 

 

      29/3/97

 

 

 

 

12

سمیرا روحی صفایی

داخلی جراحی

بررسی اثر بخشی روش های مقابله با استرس بر سلامت عمومی بیماران پس از MI در بیماران بستری بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1396

خانم دکتر شوهانی

آقای دکتر کیخاونی

آقای دکتر خورشیدی

دکتر مظفری

دکتر آزادی 

6/9/97

 

 

 

 

 

 

 

13

شهره لطفی

داخلی جراحی

مقایسه اثربخشی آموزش چهره به چهره و تله نرسینگ بر کیفیت مراقبت مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به سرطان مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان شهید مصطفی خمینی ایلام در سال 1396

دکتر شوهانی

دکتر مظفری  

دکتر خورشیدی

 

دکتر تقی نزاد

دکتر آزادی

11/9/97

14

مرضیه رزاقی

سالمندی

تاثیر برنامه خودمراقبتی اورم بر تبعیت از درمان سالمندان مبتلا به دیابت نوع دو در شهر ایلام در سال 1396

دکتر اطاقی

دکتر شوهانی

دکتر سایه میری

دکتر تقی نژاد

دکتر آزادی 

30/11/97

 

 

 

جستجو