طراحی سایت
عنوان پایان نامه های در دست اجرا

ردیف

نام دانشجو

گرایش

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

حسن پورعبداله

 

داخلی جراحی

مقایسه اثر بخشی قلم های انسولین بر ماندگاری و روش روتین بر ماندگاری درمان و هیپوگلیسمی در شهر ایلام

خانم دکتر اعظمی

آقای دکتر مظفری

2

بهاره نظر پور

 

داخلی جراحی

تاثیربرنامه مراقبتی بر اساس مدل سازگاری روی درسلامت معنوی زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به مرکز شیمی درمانی شهر ایلام

خانم دکتر اطاقی

آقای دکتر تقی نژاد

3

میلاد عزیزی

 

سالمندی

 

بررسی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر عزت نفس و کنترل بی اختیاری ادرار درمردان سالمندشهرهای ایلام و سنندج در سال 95

آقای دکتر آزادی

خانم دکتر اطاقی

4

حدیث سلطانی

 

سالمندی

تاثیر مصاحبه انگیزشی گروهی بر عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان

آقای دکتر مظفری

آقای دکتر آزادی

 

5

صفایی

داخلی جراحی

بررسی اثر بخشی روش های مقابله با استرسی در سلامت عمومی بیماران پس از MI

دکتر شوهانی

دکتر کیخاونی

6

شهره لطفی

داخلی جراحی

بررسی تاثیر بازتوانی CVAاز طریق بازدید از منزل و تله نرسینگ بر کیفیت مراقبین خانگی

دکتر تقی نژاد

دکتر مظفری

7

مرضیه رزاقی

سالمندی

تاثیر برنامه خود مراقبتی اورم ب تبعیت از درمان سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر ایلام در سال 1396

دکتر اطاقی

دکتر شوهانی

8

جلیلی عباسی

داخلی جراحی

بررسی میزان آمادگی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) شهرستان دره شهر در مقابله با حوادث وبلایا در سال 96

دکتر تقی نژاد

دکتر مظفری

9

حسین فتحی زاده

سالمندی

کار آموزی بالینی تاثیر طب سوزنی نقطه P6- بر تهوع واستفراغ در بیماران تحت عمل جراحی آپا ندکتومی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام در 1396

دکتر شوهانی

دکتر خلیقی

10

شیما زینلی

سالمندی

بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی مقطع کارشناسی پرستاری به مشکلات بهداشتی درمانی سالمندان به روش داخلی

دکتر مظفری

دکتر شوهانی دکتر روح الله همتی

11

زینب رضایی فر

داخلی جراحی

بررسی تاثیر آموزش به روشهای همتا و منتور شیب بر یادگیری مهارت پانسمان های جراحی در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی ایلام در سال 97-96

دکتر آزادی

دکتر مظفری

12

شیما عطائی

داخلی-جراحی

تاثیر بسته نظری- مهارتی پیش کارورزی مراقبت های ویژه قلبی بر خود کار آمدی دانشجویان کارشناسی پرستاری

دکتر مظفری

1- دکتر اعظمی

2- دکترنوروزی

13

زهرا محمد نیاکان

سالمندی

طراحی واعتبار بخشی دستورالعمل های ایمینی سالمندان در بیمارستان عمومی : رویکرد مبتنی بر شواهد

دکتر اطاقی

1- دکتر اعظمی

2- دکتر خورشیدی

14

زینب رحیمی

داخلی-جراحی

تدوین الگوی تکامل شغلی با استفاده از فن داخلی

دکتر مظفری

دکتر اعظمی

جستجو