عنوان پایان نامه های در دست اجرا

ردیف

نام دانشجو

گرایش

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

استاد مشاور

1

شیما زینلی

سالمندی

بررسی میزان پاسخگویی برنامه درسی مقطع  کارشناسی پرستاری به مشکلات بهداشتی  درمانی سالمندان به روش داخلی

دکتر مظفری

دکتر شوهانی –دکتر روح الله همتی

2

زینب رضایی فر

داخلی جراحی

بررسی تاثیر آموزش به روشهای همتا و منتور شیب بر یادگیری  مهارت پانسمان های جراحی در دانشجویان  پرستاری علوم پزشکی ایلام در سال 97-96

دکتر آزادی

دکتر مظفری

3

شیما عطائی

داخلی-جراحی

تاثیر بسته نظری- مهارتی پیش کارورزی مراقبت های ویژه قلبی بر خود کار آمدی دانشجویان کارشناسی پرستاری

دکتر مظفری

  1. دکتر اعظمی
  2. دکترنوروزی

4

زهرا محمد نیاکان

سالمندی

طراحی واعتبار بخشی  دستورالعمل های ایمینی سالمندان در بیمارستان عمومی : رویکرد مبتنی بر شواهد

دکتر اطاقی

  1. دکتر اعظمی
  2. دکتر خورشیدی

5

زینب رحیمی

داخلی-جراحی

تدوین الگوی تکامل شغلی با استفاده از فن داخلی

دکتر مظفری

دکتر اعظمی

6

مریم کرامتی نژاد

سالمندی

بررسی تاثیر آموزشی شناختی بر بهبود عملکرد شناختی و کیفیت خواب سالمندان ساکن خانه سالمندان شهر ایلام

 

دکتر تقی نژاد- دکتر خورشیدی

7

طیبه ساکی

سالمندی

تنبیین دیدگاه سالمندان در خصوص سالمندی سالم وفعال

دکتر آزادی

دکتر مظفری  

8

صدیقه شیرخانی

داخلی جراحی

ارتباط درک از مکراقبت بهبودبا تنش اخلاقی در پرستاری بخش های ویژه بیمارستان های استان ایلام در سال 97

دکتر اطاقی

دکتر آزادی

9

سحر مرادی

داخلی جراحی

تاثیر آموزش به روش همتا بر رعایت بهداشت دست و به کارگیری احتیاطات استاندارد در دانشجویان سال اول پرستاری در سال 97

دکتر شوهانی

دکتر جلیلیان

10

فاطمه حسنوند

داخلی جراحی

تاثیر مدیریت خستگی مبتنی بر برنامه ورزشی در منزل بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

دکتر اطاقی

دکتر مظفری

11

سایه کیانی معتضد

سالمندی

بررسی ورزش ایروبیک بر ابعاد کیفیت زندگی سالمندان شهرستان تبریز

دکتر شوهانی

خانم محمد نژاد

12

سارا ولی پور

داخلی جراحی

بررسی تاثیر آموزش محور بر پرستاران مبتدی در مراکز درمانی استان ایلام

دکتر مظفری

دکترآزادی

13

حامد توان 

داخلی جراحی

بررسی عوامل موثر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستعد استعدادهای دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دکتر اطاقی

دکتر ولی زاده

13

شهین صفری

سالمندی

بررسی تاثیر آموزش بهداشت تغذیه ای مبتنی بر مدل بزنف بر رفتارهای تغذیه ای خانواده ای دارای سالمند

دکتر تقی نژاد

دکتر اعظمی

14

مجید قدمی 

سالمندی

مقایسه ی تاثیر توانمند سازی حضوری و تلفنی خانواده بر کیفیت مراقبت از بیماران اعصاب و روان در سال 97

دکتر مظفری

دکتر اعظمی

15

میلاد باقری

داخلی جراحی

بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر میزان درد و اضطراب در بیماران تومای قفسه سینه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره)

دکتر شوهانی

دکتر فصیحی / آقای بسطامی

16

همایون ابراهیمی نژاد

داخلی جراحی

بررسی مقایسه ای تاثیر ورزش دویدن بر روی تردمیل و طناب زنی بر دفع خرده سنگ ها ی ادراری بعد ازسنگ شکنی برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک آسیا در سال 97 

دکتر شوهانی

دکتر مظفری  

17

زینب غلامی

سالمندی

تعیین تاثیر تعدیل عوامل محیطی در بهبود کیفیت خواب سالمندان بستری در ccu  بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) در سال 97

دکتر شوهانی

دکتر اعظمی

18

کبری عزیزیان

داخلی جراحی

بررسی تاثیر آموزش به دو روش بازخورد حین عملکرد و فیلم آموزشی بر عملکرد پرستاران در ساکشن داخل تراشه در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایلام در سال 97

دکتر آزادی

آقای بسطامی

19

محسن نیکوند

سالمندی

تاثیر بسته آموزشی رفتار مناسب با سالمند بر سوء رفتار خانواده با سالمندان روستایی شهرستان ایوان در سال 1397

دکتر اطاقی

خانم فروزان کاوری زاده

 
جستجو